De dirigente

ZITA GERENDAY is geboren in Szekszárd, Hongarije.

Al op zeer jonge leeftijd, werd tijdens een auditie haar stem en gevoel voor ritme ontdekt en werd daardoor toegelaten op Garay Janos Basisschool om zich in muziek te specialiseren. Dagelijkse zang en muzieklessen waren er de norm en 2 maal per week woonde zij koorrepetities bij.

Vanaf zevenjarige leeftijd volgde zij pianoles op de Liszt Ferenc Muziekschool in Szekszárd, o.a. onder Husek Rezsö, pianist en muziekpedagoog, die haar aanmoedigde om verdere muzikale studies te volgen.

Na haar middelbaar onderwijs zette ZITA GERENDAY in 1991 haar muzikale studies voort aan de Middelbare Kunstschool van Pécs, met muziektheorie, notenleer en koordirectie als hoofdvakken.

Vanaf 1996 studeerde zij aan de faculteit voor Muziek en Visuele Kunst van de Universiteit van Pécs, met koordirectie als hoofdvak. Na een studie onder de meesters Jobbágy Valér en Dr. Magay Judit studeerde ZITA GERENDAY in 2001 af als Meester in Muziek, Zang-en Muzieklerares en Koordirigent.

Als bijvak, tijdens haar studie en met support van Dr. Lakner Tamás, verdiepte zij er zich in hoe, tijdens de muziekles, de creativiteit van kinderen verhoogd kan worden. Zij nam een kans waar om hiervoor een specialisatieklas te volgen bij muziektherapeut Kokas Klára.

 

 

 

Sinds ZITA GERENDAY geïnteresseerd raakte in Computer Aided Composition (C.A.C.) en lessen volgde in klankkleur solfège en C.A.C. technieken, werd zij er nog meer van overtuigd hoe belangrijk klankkwaliteit is voor muziek.

Na haar verhuizing naar België had zij van 2005 tot eind 2013 de muzikale leiding van het kerkkoor van de St. Egidiuskerk in Lembeke.

Met dit koor trad zij in 2009 op in een live uitzending van Radio Mis, op Radio 1 (Vlaanderen) Om haar kennis naast het klassieke muziekgenre te verbreden en haar improvisatievermogen te trainen heeft ZITA GERENDAY sinds 2004 lessen gevolgd, waaronder jazz piano en zang, aan de Muziekacademie van Gent en aan de Kunstacademie van Knokke (2007) Door al deze invloeden is zij er meer dan ooit van overtuigd dat zingen, op alle niveaus, een belangrijke meerwaarde schept en zelfs een therapie kan zijn om de uitdagingen van het alledaagse leven aan te kunnen.